Mission


Beauty & Home Systems Incorporated

Mission Statement

The goal of this company / De Bedrijfsdoelen

*Customer Driven / Klantgericht

Consistently provide to our customers a delivery system that is hassle free across all channels. Keeping them reliably informed about our products and services and making it simple, fast and easy for our customers to conduct business with us.

Onze klantenkring voorzien van een consistent bestelsysteem welke over alle kanalen vrij is; clienten op de hoogte houden van onze producten en diensten; een systeem welke simpel, snel en makkelijk is voor onze clienten die diensten met ons aangaan.

*All Hands on Deck / Met Man en Macht

Full participation by all employees across all channels to provide an expedicious and professional response.

100% participatie is gewenst door alle medewerkers over de gehele linie om snelle diensten aan te bieden en verantwoordelijkheden over te nemen om een prompte en professioneel antwoord te bieden.

*Respect Each Other / Respecteer elkaar

Conduct ourselves professionally at all times by being polite, kind and courteous to fellow employees and customers as well, and by expressing appreciation and building trust.

Onszelf ten alle tijde professioneel te gedragen door beleefd, vriendelijk, en hoffelijk naar elkaar en klanten toe te zijn, onze waardering uitend en vertrouwen aankweken.

*Execute with excellence / Voer met excellentie uit

Use all resources available to offer unique alternative solutions to our customers and to consistently deliver resolutely to our customers.

Gebruikmakend van alle aanwezige middelen om alternative oplossingen aan te dragen, naar de unieke noden der clienten en consistent hierin te zijn.

*Know the Business / Organisatie kennis

Know the company’s policies, procedures and products of the business and to proactively offer solutions and options to meet our customers needs.

Op de hoogte te zijn van het beleid en productenkennis der organisatie, om actief oplossingen aan te dragen en in te kunnen spelen op de behoefte der klanten.

Copyright © 2017 Beauty & Home Systems Inc..